Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Projekty neziskových organizací

Projekt:  Vrhačka terčů

 • Žadatel: Myslivecké sdružení Určice
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Určice
 • Podání ŽOP: 14.2.2012
 • Celkové náklady: 249 737 Kč
 • Dotace: 195 300 Kč

Popis: Myslivci si v rámci projektu pořídili mobilní elektrické vrhačky terčů pro potřeby nácviku a soutěží ve střelbě. Současně došlo k vybavení zázemí novými židlemi, popelnicí, křovinořezem. Velkým zlepšení byla i vestavba nové kuchyňské linky-pro přípravu občerstvení při sportovních a společenských akcích.

Projekt:  Oplocení hřbitova v Dubanech

 • Žadatel: Římskokatolická farnost Dubany
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Určice
 • Podání ŽOP: 31.7.2012
 • Celkové náklady: 677 581 Kč
 • Dotace: 368 500 Kč

Popis: Jedná se o rozsáhlou opravu hřbitovní zdi, která se rozpadala a musela být z části odbourána až na základy a nahrazen vhodným materiálem – drobou, který doporučil odborník.  V jednom místě musely být základy vybetonovány nově. Zeď byla historicky stavěna z různých materiálů.  Čelní a boční strana od Vrbátek: zvětralé části byly odstraněny a věnec a stříška zídky byly provedeny nově. Na hřbitově bylo vysazeno 10 ks jehličnanů. Projekt byl realizován na přispění místních občanů, kteří urovnali terén v okolí opravovaných zdí a vysadili jehličnany.

Projekt: Stavební úpravy hasičské zbrojnice Vrbátky

 • Žadatel: Sdružení hasičů ČMS Štětovice
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Určice
 • Podání ŽOP: 23.7.2012
 • Celkové náklady: 527 676 Kč
 • Dotace: 349 994 Kč

Popis: Stavební úpravy se týkají vyzdění vnitřní příčky včetně vnitřních vrat a omítky. Dále dojde k zateplení pláště budovy novým systémem Gigatherm Tl Lupotherm o síle 3 cm, následně fasádními deskami a finálním nátěrem akrylátovou fasádní barvou.  Právě tento systém zateplení je unikátní svými tepelně izolačními vlastnostmi na pouhých 3 cm tloušťky materiálu. Zpevněná plocha před garáží zbrojnice je v současné době rozšířena o 50 m2 tak, aby technika mohla pohodlně nacouvat do garáží.  Členové sboru dobrovolných hasičů vysázeli v rámci brigády dva stromy a 6 keřů. Zakoupeny byly skříně na zásahové obleky.

Projekt:  Modernizace tenisového kurtu na více druhů sporu

 • Žadatel: SK Skalka
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Skalka
 • Podání ŽOP: 31.7.2012
 • Celkové náklady: 913 676 Kč
 • Dotace: 778 572 Kč

Popis: Starý antukový tenisový kurt byl přestavěn na multifunkční sportoviště s umělým povrchem.  V rámci dobrovolné práce odstranili členové SK antuku. Firma zajistila pokládku podkladních vrstev štěrku včetně umělého trávníku, dovoz a montáž 2 tenisových sloupků a sítě, ochranné sítě z polyesteru za obě brány, ocelové konstrukce pro koš na basketball včetně koše a všech náležitostí pro ukotvení.

Projekt:  Kostel sv. Markéty v Biskupicích

 • Žadatel: Římskokatolická farnost Kralice na Hané
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Biskupice
 • Podání ŽOP: 31.10.2012
 • Celkové náklady: 788 080 Kč
 • Dotace: 581 210 Kč

Popis: Cílem projektu bylo odstranit příčinu vlhnutí zdiva a to sanací vlhkého zdiva tlakovou injektáží akrylátovými gely, odstraněním degradovaných omítek, aplikací vnitřních a vnějších vícevrstvých sanačních omítek. Pod okapovým chodníkem byl vybudován plošný geodrén  pro odvod srážkových vod od objektu. Došlo k výměně poškozených klempířských prvků a kompletnímu nátěru fasády.  Realizací projektu bylo zastaveno chátrání tohoto objektu.

Projekt:  Rekonstrukce hasičské zbrojnice

 • Žadatel: Sdružení hasičů ČMS Skalka
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Skalka
 • Podání ŽOP: 14.5.2012
 • Celkové náklady: 388 882 Kč
 • Dotace: 349 994 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k rekonstrukci topení, výměně oken, zateplení zbylých 2 stran budovy polystyrenem, povrchové úpravě fasády. Stávající elektrické přímotopy vyměnil žadatel za plynový kotel s plynulou regulací výkonu. Spolu s radiátory opatřenými regulačními hlavicemi zajišťuje nová soustava topení úsporou energií nutných na vytápění objektu. Podstatou projektu je dokončení zateplení budovy a maximalizace úspor provozních nákladů. Zázemí pro hasiče bylo ještě vybaveno 4 ks skříní na uložení uniforem.

Projekt: Zprůchodnění Sokolského parku

 • Žadatel: Tělocvičná jednota SOKOL
 • Výzva:  3.
 • Místo realizace: Kralice na Hané
 • Podání ŽOP: 19.8.2011
 • Celkové náklady: 185 289 Kč
 • Dotace: 138 966 Kč

Popis: Vybudováním 90 m mlatového chodníčku a instalací 10 ks setů stolů s lavičkami došlo ke zpříjemnění prostor pro pořádání kulturně společenských akcí v parku. SOKOL zakoupil další vybavení pro tyto akce v rozsahu – 10 ks odpadkových košů a stojan na kola. Z bezpečnostních důvodů muselo být vykáceno 6 stromů ve špatném zdravotním stavu. Členové SOKOLA je nahradili novou výsadbou 6 stromů podél mlatové cestičky. Do realizace projektu se členové zapojili výsadbou a výkopovými pracemi, které provedli jako dobrovolnou neplacenou práci.

Projekt: Rekonstrukce místní komunikace, hrací plochy a šaten na fotbalovém hřišti FC Výšovice

 • Žadatel: FC Výšovice
 • Výzva:  2.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 5.9.2011
 • Celkové náklady: 1 299 959, 70 Kč
 • Dotace: 1 117 964 Kč

Popis: Na ploše fotbalového hřiště byla provedena aerifikace (odstranění travní plsti), verifikace – odstranění utužení hlíny a pískování. Hloubkový dosev zajistil narušení hloubkové utužení. Pro závlahu žadatel koupil mobilní zavlažovací vozík a čerpadlo. Součástí projektu je i zateplení budovy šaten, pořízení dvou branek, dvou halogenových světel, 1 informační tabule a dvou vitrín. Rekonstrukce místní komunikace umožnila pohodlný vjezd k šatnám a do celého areálu hřiště.  Prostor mezi komunikací a hřištěm byl v rámci terénních úprav doset trávníkem. U vstupu vysadili dvě tuje. Na údržbu zeleně zakoupili sekačku. V prostoru mezi brankou a komunikací nahradili rezavé oplocení novým.

Projekt:  Na fotbal do Kralic!

 • Žadatel: FC Kralice na Hané
 • Výzva:  1.
 • Místo realizace: Kralice na Hané
 • Podání ŽOP: 1.12.2010
 • Celkové náklady: 947 782 Kč
 • Dotace: 790 469 Kč

Popis: Projekt řešil erozní svah, úpravu zeleně v okolí fotbalového hřiště a rekonstrukci šaten FC Kralice na Hané. Úprava erozního svahu započala odbagrováním 3000 m3 zeminy, srovnáním svahů a plochy pod nimi včetně osetí 500 m2 travou. Hrana svahu byla za účelem zpevnění osázena 210 tujemi. Na úpravu zeleně zakoupili zahradní traktor. V rámci rekonstrukce šaten došlo výměně střešní krytiny, úpravě povrchů, zateplení a výmalbě. Nově byly vydlážděny a obloženy sprchy.

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita