Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Projekty obcí

Projekt: Ekologizace veřejného osvětlení, veřejného prostranství a mobilní technika pro údržbu obce Krumsín

 • Žadatel: Obec Krumsín
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Krumsín
 • Podání ŽOP: 13.6.2012
 • Celkové náklady: 594 076 Kč
 • Dotace: 360 179 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k revitalizaci veřejného prostranství – parkové úpravě lokalit před obecním úřadem, pomníkem padlým z první světové války a budovou bývalého kina. Zákony byly vysázeny keři trvalkami a růžemi. Pro jejich závlahu obec pořídila postřikovač, který je nesený za traktorem. Údržbu obce v zimním období usnadní sněžná fréza. Významné úspory již přinesla výměna svítidel v části obce za nová včetně instalace regulace jejich svítivosti.  Na zastávku autobusu byl pořízen stojan na kola. Projekt je výjimečný uceleností úprav veřejného osvětlení a prokazatelnou ekonomickou úsporou energií na osvětlení obce.

Projekt:  Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity

 • Žadatel: Obec Prostějovičky
 • Výzva: 5.
 • Místo realizace: Prostějovičky
 • Podání ŽOP: 13.4.2012
 • Celkové náklady: 337 113 Kč
 • Dotace: 247 779 Kč

Popis: Jedná se o využití bývalé budovy OÚ pro trávení volného času občanů. První aktivitou je vybavení tanečního sálu nástěnnou zrcadlovou stěnou, zátěžovým kobercem, akumulačními kamny, šatními skříněmi, žebřinami a žíněnkami. Druhá místnost je zázemím hasičů a slouží jako posilovna.  V rámci projetu nakoupili zde nový zátěžový koberec, akumulační kamna a posilovací stroje. V obou místnostech došlo k výměně elektroinstalace a osvětlení zářivkami. V hasičské zbrojnici byly instalovaná nová vrata, akumulační kamna a renovace elektroinstalace včetně jističů a rozvodnice. Zázemí slouží pro hasiče, taneční sál pak pro taneční kroužek dětí pod vedením místních maninek. V rámci projetu se zapojila veřejnost do úklidových prací, zapravení omítek a maleb.

Projekt:  Rekonstrukce Mateřské školy v Určicích

 • Žadatel: Obec Určice
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Určice
 • Podání ŽOP: 14.12.2011
 • Celkové náklady: 240 385 Kč
 • Dotace: 180 000 Kč

Popis: Cílem projetu bylo rozšířit kapacity školky vybudováním zázemí pro 28 žáků. Nové požadavky na vybavení sociálního zařízení donutili žadatele rozšířit počet umyvadel a pisoárů včetně poličky na ručníky. Úklidovou místnost doplnila výlevka.  Jedna třída byla vybavena nábytkem pro žáky a učitele, dětským koutkem a matracemi na spaní dětí.  Také šatna byla vybavena 5 skříněmi pro oblečení 28 žáků. Vybavení školní zahrady rozšířili o dřevěné prvky – domeček s verandou, houpací most a sedacího koně.

Projekt: Myčka nádobí do školní kuchyně

 • Žadatel: Obec Klenovice na Hané
 • Výzva: 5.
 • Místo realizace: Klenovice na Hané
 • Podání ŽOP: 26.6.2012
 • Celkové náklady: 334 057 Kč
 • Dotace: 247 950 Kč

Popis: Do školní kuchyně, která vaří pro ZŠ i MŠ v Klenovicích na Hané byla zakoupena nová výkonná myčka. Nahradila stávající poruchovou. Dětské hřiště v MŠ bylo dovybaveno třemi herními prvky. Multifunkční herní prvek v podobě lodi nahradil stávající nevyhovující kovovou skluzavku. Prostor doplnila hnízdečková houpačka a dvě pružinová houpadla. Děti mají nyní k dispozici více herních prků, které je motivují ke zdravému pohybu. Výsadba 50 ks listnatých keřů podél plotu odcloní pozemek od sousedících a zajistí dětem klid pro hry.

Projekt: Stavební úpravy hřbitova Klenovice na Hané

 • Žadatel: Obec Klenovice na Hané
 • Výzva: 5.
 • Místo realizace: Klenovice na Hané
 • Podání ŽOP: 31.10.2012
 • Celkové náklady: 1 067 629 Kč
 • Dotace: 427 051 Kč

Popis: Původní záměr obsahoval předláždění pouze části chodníků na hřbitově. Po provedení výběru dodavatele zbyly v projektu prostředky, které obec využila na výměnu dlažby i na centrálním chodníku, se kterým v původním projektu nebylo počítáno.  Dále obec na vlastní náklady předláždila i zbývající hlavní trasy chodníků aby byly dlažby na hřbitově jednotné.  Součástí projektu bylo i rozšíření veřejného osvětlení obce podél chodníku ke hřbitovu a na vlastním hřbitově celkem o 5 světel. Na místo pro čerpání vody byla osazena krásná kašna místo původní vodovodní trubky.  Prostor hřbitova byl doplněn o stojan na kola, dva stromy a 4 odpadkové koše.  Nově osetý trávník udržují zakoupenou sekačkou. Veřejnost by do projektu zapojena nejen v době jeho přípravy veřejným plánováním, ale občané obce také pomohli s rozebráním a odvozem starých dlaždic a montáží kašny. Projekt je výjimečný ucelenou úpravou celého prostoru hřbitova od čerpání vody, osvětlení, přes péči o zeleň po sběr odpadu. Nezanedbatelné je vhodné estetické řešení.

Projekt: Rekonstrukce kříže u hřbitova

 • Žadatel: Obec Skalka
 • Výzva:  5.
 • Místo realizace: Skalka
 • Podání ŽOP: 14.5.2012
 • Celkové náklady: 131 000 Kč
 • Dotace: 105 300 Kč

Popis: Celková obnova kříže, který je památkou místního významu. Před realizací projektu bylo již torzo rozpadlého kříže umístěno do skladu žadatele. Některé jeho části museli být zcela nahrazeny, jiné domodelovány.  Občané  v rámci brigády vybetonovali nový sokl pod kříž a nyní se starají o květinovou výzdobu.

Projekt: Kvalitnější a příjemnější šíření informací v obci Skalka

 • Žadatel: Obec Skalka
 • Výzva:  3.
 • Místo realizace: Skalka
 • Podání ŽOP: 19.8.2011
 • Celkové náklady: 497 345 Kč
 • Dotace: 373 008 Kč

Popis: V rámci projektu byla provedena rekonstrukce rozhlasu, doplněn mobiliář obce a vytvořeno nové zákoutí pro hru a odpočinek. Kabelový rozhlas byl zcela nahrazen bezdrátovým v rozsahu 8 přijímačů, 18 reproduktorů, digitální ústředna, záznamník zpráv. Mobiliář obce byl doplněn o 5 laviček a 2 odpadkové koše. Nové zákoutí pro hru a odpočinek vybavili multifunkčním herním prvkem, zábranou proti vběhnutí dětí na silnici a lavičkou viz. mobiliář.

Projekt: Revitalizace zeleně a obnova technické infrastruktury v obci Klopotovice

 • Žadatel: Obec Klopotovice
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Klopotovice
 • Podání ŽOP: 13.9.2011
 • Celkové náklady: 534 258 Kč
 • Dotace: 434 162 Kč

Popis: Projekt žadatel zaměřil navíce problémových oblastí. Stěžejní byla výměna veřejného osvětlení za novější úsporné a rekonstrukce místní komunikace v prostoru autobusové točny. Zlepšení vzhledu obce přispělo i zatravnění plochy u pomníku a umístění herního prvku u přístřešku autobusové zastávky. Obec bude o revitalizované prostory pečovat mimo jiné pomocí křovinořezu zakoupeného v rámci projektu. Občané také přispěli k realizaci projektu. Dobrovolnicky instalovali herní prvek.

Projekt: Zvýšení kvality občanského vybavení v obci Bystročice

 • Žadatel: Obec Bystročice
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Bystročice
 • Podání ŽOP: 19.10.2011
 • Celkové náklady: 315 119,60 Kč
 • Dotace: 237 838 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k obnově obecního mobiliáře, rozšíření trávení volného času, sadovým úpravám a pořízení techniky na údržbu zeleně. Projekt byl realizován i v místní části Žerůvky. Realizací došlo ke sjednocení mobiliáře zakoupením 3 laviček, 7 odpadkových košů, 2 plakátovacích ploch a 5 vitrín v jednom stylu. Na dvoře OÚ v Bystročicích byl vysázením zeleně a pořízením sedací soupravy a dvou herních prvků vytvořen klidový kout pro odpočinek nejen rodičů s dětmi. Na údržbu zeleně zakoupil žadatel křovinořez.

Projekt: Chodník podél silnice III/37762 v obci Dětkovice

 • Žadatel: Obec Dětkovice
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Dětkovice
 • Podání ŽOP: 14.12.2011
 • Celkové náklady: 3 389 437 Kč
 • Dotace: 1 669 345 Kč

Popis: V projektu se jednalo o stavební úpravu a výstavbu chodníků v celkové délce 484 m.  Rekonstrukce časově navazovala na rekonstrukci silnice III/37762. Veřejné prostranství bylo doplněno o dvě lavičky, dva odpadkové koše, informační tabuli a stojan na kola. V prostoru hřiště u kulturního domu žadatel nainstaloval dva herní prvky.

Projekt: Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice

 • Žadatel: Obec Čehovice
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Čehovice
 • Podání ŽOP: 21.9.2011
 • Celkové náklady: 3 389 437 Kč
 • Dotace: 653 009 Kč

Popis: Žadatel v rámci projektu provedl kompletní rekonstrukci komunikace ke hřbitovu v celkové délce 200,37 m. Dešťovou vodu odvedlo pět nových kanalizačních vpustí.

Projekt: Rekonstrukce veřejného rozhlasu, veřejného osvětlení, výsadby zeleně a mobiliáře v obci Výšovice

 • Žadatel: Obec Výšovice
 • Výzva:  2.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 26.4.2011
 • Celkové náklady: 982 663 Kč
 • Dotace: 722 790 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu – pořízení rozhlasové ústředny, vysílací antény, záznamníku, pořízení ovládacího pultu, SW. Instalováno bylo 10 venkovních přijímačů, 10 antén, 19 reproduktorů. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla v rozsahu cca 20 %. Pořídili 19 nových sloupů a svítidel.  Doplnili mobiliář i lavičku, herní prvek a vyseli cca 200 m2 trávníku.

Projekt:  Stavební úpravy chodníků a vjezdů

 • Žadatel: Obec Klopotovice
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Klopotovice
 • Podání ŽOP: 23.9.2010
 • Celkové náklady: 435 539 Kč
 • Dotace: 328 905 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k rekonstrukci vjezdů o výměře 40,5 m2 zámkovou betonovou dlažbou o síle 8 cm. Rekonstrukce chodníků o ploše 68,14 m2 zámkovou betonovou dlažbou o síle 6 cm a 53,86 m2 o síle 4,5 cm.

Projekt: Stavební úprava komunikace pro pěší, Čelčice

 • Žadatel: Obec Čelčice
 • Výzva:  1.
 • Místo realizace: Čelčice
 • Podání ŽOP: 30.11.2010
 • Celkové náklady: 1 659 857 Kč
 • Dotace: 1 247 893 Kč

Popis: Rekonstrukcí 247,55 m chodníku z různých materiálů především betonu žadatel zkvalitnil prostředí pro život občanů. Chodník navazuje na prostor zastávky, kde byla vyměněna lavička a natřen podhled a střecha čekárny. Chodník oddělil od komunikace pás vysazených 250 keřů. Veřejné prostranství bylo upraveno vysetím 181 m2 trávníku a výsadbou 10 stromů.

Projekt: Za lepší životní prostředí a udržitelný rozvoj obce Bystročice

 • Žadatel: Obec Bystročice
 • Výzva:  1.
 • Místo realizace: Bystročice
 • Podání ŽOP: 8.10.2010
 • Celkové náklady: 1 137 339 Kč
 • Dotace: 919 573 Kč

Popis: Předmětem projektu byla obnova místní komunikace spojující obec Bystročice a Žerůvky o ploše 1430 m2.  U cesty bylo instalováno zastřešené odpočívadlo skládající se ze dvou laviček, stolu a informační cedule. V blízkosti je i odpadkový koš a stojan na kola. Po terénních úpravách došlo k osetí 500 m2 trávníku. Celkově projekt vhodně upravil okolí již dříve vybudovaného sportovního areálu.

Projekt:  Rekonstrukce chodníků Výšovice

 • Žadatel: Obec Výšovice
 • Výzva:  1.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 27.10.2010
 • Celkové náklady: 2 147 739 Kč
 • Dotace: 1 610 802 Kč

Popis: V rámci projektu došlo k opravě dvou chodníků v obci Výšovice  - A o ploše 576 m2 a B o ploše 825 m2. Okolí chodníků bylo oseto travou. V prostoru autobusové zastávky byl vystavěn nový přístřešek s vitrínou.

Projekt:                        

 • Žadatel:                              
 • Výzva:                                 
 • Místo realizace:               
 • Podání ŽOP:  27.10.2010
 • Celkové náklady:            
 • Dotace:                             

Popis: 

Projekt: Veřejný bezdrátový rozhlas – dobudování a obnova

 • Žadatel: Město Plumlov
 • Výzva: 1.
 • Místo realizace: Plumlov, Hamry, Žárovice, Soběsuky
 • Podání ŽOP: 12. 10. 2010
 • Celkové náklady: 899 912 Kč
 • Dotace: 675 684 Kč

V rámci projektu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu ve městě Plumlov a všech jeho místních částech v rozsahu – zadávací pracoviště napojené na integrovaný záchranný systém, 185 reproduktorů, 56 bezdrátových vysílačů. Z důvodu špatného přenosu signálu do místní části Hamry byl po provozních zkouškách  systém doplněn o převaděč signálu.

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita