Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Projekty zemědělských subjektů

Zemědělský podnikatel

Projekt: Rozmetadlo průmyslových hnojiv Štětovice

 • Žadatel: Milan Indrák
 • Výzva: 6.
 • Místo realizace: Štětovice
 • Podání ŽOP: 24.9.2012
 • Celkové náklady:  288 000 Kč
 • Dotace: 120 000 Kč

Popis: Žadatel má 70 ha zemědělské půdy vlastních a 160 ha v nájmu. Pořídil si moderní rozmetadlo průmyslových hnojiv řízené počítačem. Jedná se o stroj s možností regulace dávky samostatně pro levou a pravou stranu a s možností hraničního rozmetání po obvodu pozemků. Čidlo radaru umožní počítači nastavit dávku v závislosti na rychlosti pojezdu. Vynikající přesnost je dodržena i při rychlosti 25 km. Palubní PC umožní uložit údaje (kg, ha, čas) až pro 200 polí.  Nosnost až 3000 kg, záběr 12-42 m.

Projekt: Rozmetadlo průmyslových hnojiv

 • Žadatel: Zdeněk Spurný
 • Výzva: 6.
 • Místo realizace:Vrbátky
 • Podání ŽOP: 24.9.2012
 • Celkové náklady:  254 400 Kč
 • Dotace: 90 000 Kč

Popis: Dosud řešil žadatel aplikaci průmyslových hnojiv formou služeb. V rámci projektu si pořídil nový stroj pro aplikaci pevných průmyslových hnojiv – nesené rozmetadlo. Stroj je vybaven řídící jednotkou Calibrator ICON. Objem násypného koše je 1800 l.  Šířka záběru je 20 – 24 m. Stroj má funkci hraničního rozmetání.

Projekt: Čistička a sklad obilí Dětkovice

 • Žadatel: Hospodářské družstvo Určice
 • Výzva:  6.
 • Místo realizace: Dětkovice
 • Podání ŽOP: 24.9.2012
 • Celkové náklady: 3 417 775 Kč
 • Dotace: 800 000 Kč

Popis: Nákupem nové čističky na obilí s výkonem 60 t/hod. byla nahrazena stará prašná a hlučná technologie čištění obilnin a olejnin.  Čistička byla pořízena včetně odpovídajících dopravních cest.Současně podnik zrenovoval budovu starého seníku o ploše 513m2 na sklad obilnin a olejnin s aktivním větráním. Došlo k položení izolačních pásů, vybetonování větracích kanálků, celé podlahy a stěn do výšky 4 m. Nucené větraní zajišťují 4 ventilátory. Kvalitní posklizňová úprava a skladování obilnin umožňuje žadateli dosáhnout lepšího zatřídění a zpeněžení plodin v okamžiku kdy je nejpříznivější cena na trhu.

Projekt: Univerzální secí stroj

 • Žadatel: ZD Klenovice na Hané
 • Výzva:  6.
 • Místo realizace: Klenovice na Hané
 • Podání ŽOP: 29.8.2012
 • Celkové náklady: 2 694 000 Kč
 • Dotace: 800 000 Kč

Popis: Družstvo hospodaří na 2884 ha orné půdy. Secí stroj s integrovaným secím nářadím pro přípravu půdy umožnil ekologicky šetrné obdělání půdy se snížením operací, dokonce i setí bez orby pozemku, přímo do strniště. Zkrácením počtu operací nutných k přípravě půdy před setím snížily počet přejezdů a spotřebu naftu. Samostatné secí botky spřažené s kopírováním hloubky setí i v nerovném terénu umožňují rovnoměrné vzcházení plodin i v méně příznivých klimatických podmínkách. Nemalý vliv na životní prostředí má snížení měrného tlaku na půdu rozložením hmotnosti na celý pneumatický pěch. Stroj má pneumatický pěch, zásobník o velikosti 3000 l a elektronicky ovládanou secí skříňku.

Projekt: Rekonstrukce střechy skladů ovoce

 • Žadatel: Josef Hýbl
 • Výzva: 4.
 • Místo realizace: Dětkovice
 • Podání ŽOP: 10.10.2011
 • Celkové náklady: 409 913 Kč
 • Dotace: 136 636 Kč

Popis: Rekonstrukce střech na skladech ovoce. Jedna střecha byla renovována zcela a na druhé budově byla provedena rekonstrukce střechy pouze nad prostorem skladu ovoce. Ve zbývajících prostorách se nachází dílna na výrobu pryžových součástek pro motorová vozidla a její zázemí. Tato část byla řešena v samostatném projektu v 5. Výzvě.

Projekt: Sklad brambor Štětovice

 • Žadatel: Milan Indrák
 • Výzva: 4.
 • Místo realizace: Štětovice
 • Podání ŽOP: 9.12.2011
 • Celkové náklady: 2 231 348 Kč
 • Dotace: 918 000 Kč

Popis: Nová výstavba terminované a klimatizované haly na skladování brambor o užitné kapacitě 310 t. V projektu byly použity ekologické způsoby větrání a vytápění. Aktivní větrání zajišťují nástěnné rekuperátory. Vytápění řeší venkovním tepelné čerpadlo a tři vnitřní klimatizační jednotky. Provoz haly je ekologicky šetrný.

Projekt: Sklad obilí Vrbátky

 • Žadatel: Zdeněk Spurný
 • Výzva: 4.
 • Místo realizace: Vrbátky
 • Podání ŽOP: 21.11.2011
 • Celkové náklady: 2 344 794,90 Kč
 • Dotace: 918 000 Kč

Popis: Nová výstavba haly na dočasné skladování zrna obilovin o užitné kapacitě 1100 m3. Jedná se o železobetonovou stavbu s prosvětlovacími pásy z plastu.

Projekt: Modernizace technologie čištění obilovin a olejnin

 • Žadatel: Zemědělské družstvo Výšovice
 • Výzva: 3.
 • Místo realizace: Výšovice
 • Podání ŽOP: 30.8.2011
 • Celkové náklady: 2 878 800 Kč
 • Dotace: 800 000 Kč

Popis: V rámci projektu byla instalována technologie na čištění, dopravu a dočasné uložení obilovin a olejnin, která nahradila stávající již nevyhovující. Nová technologie umožnila kvalitnější čištění a prodej zrnin za vyšší ceny. Nová technologie snížila prašnost pracovního procesu a tím zpříjemnila pracovní podmínky obsluhy.

Projekt:  Modernizace technologie čištění zrna v hale na skladování obilnin a olejnin

 • Žadatel: Soukromá rolnická společnost Čehovice spol. s r.o.
 • Výzva: 2.
 • Místo realizace: Hrubčice
 • Podání ŽOP: 29.11.2010
 • Celkové náklady: 3 302 401 Kč
 • Dotace: 1 000 000 Kč

Popis: V rámci projektu byla instalována technologie na čištění, dopravu a dočasné uložení obilovin a olejnin, která nahradila stávající již nevyhovující. Nová technologie umožnila kvalitnější čištění a prodej zrnin za vyšší ceny. Nová technologie snížila prašnost pracovního procesu a tím zpříjemnila pracovní podmínky obsluhy.

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita