Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Realizované projekty do roku 2006

Zpět

Přehled realizovaných projektů

Realizovaný projekt Svazku obcí Mikroregionu Prostějov venkov:

 • Propagační materiály Mikroregionu Prostějov venkov (r. 2006, rozpočet 657 tis. Kč)

Realizované projekty v obci Bedihošť:

 • rekonstrukce fotbalového stadionu a oprava šaten včetně zázemí (vlastní zdroje)
 • výstavba splaškové oddělené kanalizace, kolaudace léto 2003 (náklady celkem 29,979 tis. Kč, z toho 11,992 tis. Kč  bezúročný úvěr z ČMZRV, 10,493 tis. Kč dotace z Min. financí, 7,494 tis. Kč vlastní zdroje)
 • rekonstrukce ZŠ - jídelny, sociálního zařízení, šaten tělocvičny a nového víceúčelového areálu včetně nového skleníku v roce 2004 (dotace ze státního rozpočtu – program školství)
 • výstavba ÚSES v kat. území Bedihošť r. 2000 – 2004, 4.etapy rozsahu plochy 31,5 ha nákladem 27,000 tis. Kč (podílem zdrojů Min. zemědělství, SFŽP – Agentura ochrany přírody, SAPARD (2003 – 2004), včetně zdrojů vlastních
 • výstavba inž. sítí NN, NTL, VO, splaškové kanalizace v ul. L. Svobody
 • rekonstrukce I. etapy sociálního zázemí v MŠ v roce 2006 (vlastní zdroje 1,600 tis. Kč)
 • výstavba zpomalovacího ostrůvku před obcí spolu s Olomouckým kraje nákladem přes 1,500 tis. Kč, vlastní zdroje 220 tis. Kč
 • výsadba 1. etapy obnovy zeleně v obci v roce 2004 (vlastní zdroje 230 tis. Kč)
 • rekonstrukce kaple sv. Václava (příspěvek z Programu obnovy venkova 200 tis., z vlastních zdrojů 470 tis. Kč)
 • výstavba cyklistické stezky v rámci Mikroregionu Prostějov – Bedihošť v roce 2005 nákladem 9,200 tis. Kč a cykl. stezky Bedihošť – Hrubčice a Bedihošť – Čehovice v roce 2006 nákladem 13,700 tis. Kč (SFDI, Olomoucký kraj, obce mikroregionu)

Realizované projekty v obci Bystročice:

 • Rekultivace skládky (r. 2000)
 • Rekonstrukce ZŠ Bystročice (r.2001)
 • Vybudování rybníku Žerůvky (r. 2003)
 • Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ (r. 2005)
 • Vybudování skyte a in-line hřiště (r. 2005)
 • Rekonstrukce areálu sokolovny I. Etapa (r. 2006)
 • Vybudování dětského hřiště (r. 2006)
 • Obnova místních kulturních památek (r. 2004,2005, 2006)

Realizované projekty v obci Čehovice:

 • výstavba zpevněných cest, 4.798.282,- Kč, dotace 100%
 • Biokoridor – biocentrum rozloha 22 ha (hodnota díla 8,5 mil. Kč, 100% dotace z programu SAPARD)
 • Kořenová ČOV (hodnota díla 12,5 mil. Kč, 48% dotace z SFŽP
 • Budování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů (hodnota díla 2,5 mil. Kč, 250 000 Kč dotace z fondu pro obnovu vesnic)

Realizovaný projekt v obci Dětkovice:

 • odbahnění obecního rybníku v celkové částce 2.743.000,- Kč, dotace ze SFŽP 2.013.000,- Kč
 • Realizované projekty v obci Hrubčice:
 • Výstavba kanalizace a ČOV (18 mil. Kč,SFŽP, dotace 7 mil.Kč, 8 mil.Kč vlastní zdroje, 3 mil. Kč úvěr)
 • Výsadba 3 biokoridorů (450 tis. Kč, MŽP, dotace 380 tis. Kč, 70 tis. Kč vlastní zdroje)

Realizované projekty v obci Kralice na Hané:

 • rekonstrukce náměstí, 2004, 15,5 mil. Kč (50 % obec, 50% Krajský úřad Olomouc)
 • infrastruktura pro 22 RD v lokalitě Močidla, ukončení 2005, 8 mil. Kč z vlastních zdrojů
 • oprava bytového domu, fasáda, 2005 – 2006, celková cena 2,8 mil. Kč z vlastních zdrojů
 • plynofikace Kraličky, 2006, 2,5 mil. Kč z vlastních zdrojů
 • rekonstrukce ZŠ, MŠ a jídelny, 2005 - 2006, celková cena 10 mil. Kč, 7,5 mil. Kč dotace MF ČR

Realizované projekty v obci Skalka:

 • propagační materiály Lázní Skalka (r. 2005, rozpočet 695 tis. Kč)
 • modernizace zázemí Lázní Skalka (r. 2005 - 2006, rozpočet 3 mil. Kč)

Realizované projekty v obci Vrbátky:

 • výstavba splaškové kanalizace a ČOV (51 mil. Kč, /SFŽP Praha dotace 29 mil. Kč/, II. etapa 3550 tis. Kč, dotace 2440 tis. Kč)
 • rekonstrukce státní komunikace Vrbátky (10 144 tis. Kč, prostředky obce 5 072 tis. Kč)
 • rekonstrukce státní komunikace Dubany (4 255 tis. Kč, prostředky obce 1276 tis. Kč)
 • rekonstrukce místních komunikací Vrbátky k cukrovaru a ke hřišti (2 759 tis. Kč + 1 200 tis. Kč)
 • rekonstrukce místní komunikace Dubany "Trávník" (1 676 tis. Kč)
 • chodníky Vrbátky (693 tis. Kč)
 • restaurování plastiky Jana Nepomuckého (dotace KÚ OL 165 tis. Kč, celkem 374 tis. Kč)

Realizované projekty v obci Výšovice:

 • Veřejný Internet, SROP, opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií
 • Projekt HANDICAP realizovaný ve spolupráci se Speciální školou o.p.s Prostějov (klub zdraví, senior klub, 28 bytů, knihovna, rehabilitace, ordinace praktického lékaře a zubaře, restaurace)
 • Rekonstrukce Zámeckého parku – 1. etapa

Ing. Josef Zatloukal, soukromý zemědělec:
Pořízení samojízdného postřikovače s využitím podpory  z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Byla získána podpora ve výší 33% uznatelných nákladů, rozpočet 3,9 mil. Kč, realizace 2005.

Publicita