Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Solární panely

ušetří více než polovinu peněz za energii

11. 10. 2010

Tepelné solární systémy přeměňují sluneční záření na tepelnou energii, která se spotřebovává k ohřevu teplé vody, případně k ohřevu topné vody v ústředním topení. Hlavní výhoda solárních systémů spočívá ve využívání obnovitelného zdroje - slunečního záření. Pochopitelně je nutné investovat do technologického zařízení, ale odpadají náklady na palivo, tedy na zdroj energie.
Existují však limity - slunce nesvítí v noci. Toto omezení snadno kompenzujeme větším zásobníkem vody. Během dne si tam zadarmo nahřejeme větší množství vody, kterou pak můžeme spotřebovávat večer a v noci. Slunce nesvítí stále stejně. V létě svítí hodně, na jaře a na podzim méně a nejméně v zimě. V zimě je navíc kratší den, slunce je nízko nad obzorem a k tomu jsou zpravidla horší povětrnostní podmínky. V zimě je proto obvykle potřeba dohřívat teplou vodu jiným zdrojem. V každém případě solární zásobníky (bojlery) jsou již zpravidla na dohřívání připraveny.

Je spočítáno, že solární sytém může ušetřit až 60% ročních nákladů na energii, která by se spotřebovala na ohřev vody, a až 30% energie na vytápění. Solární panely se nejčastěji umísťují na střechu, ale dají se umístit i na svislou stěnu. Nejčastější sklon solárních panelů je 45°, ideálně s jižní orientací. V závislosti na orientaci a na naklonění se mění roční výtěžnost solárních panelů. U kvalitnějších solárních panelů bývá roční průměrný solární zisk v rozmezí od 500 do 600 kWh/m2 solární plochy. Průměrně se instalují pro podporu teplé užitkové vody dva solární panely s celkovým ročním ziskem cca 2400 kWh. Když roční výtěžnost vynásobíme jednotkovou cenou energie, vypočítáme úspory. Úspora oproti přípravě teplé užitkové vody pomocí plynu při použití dvou solárních panelů tedy bude 3300 Kč, při porovnání s elektrickou osmihodinovou akumulační sazbou 4400 Kč a 6000 Kč oproti přípravě teplé užitkové vody pomocí průtokového ohřívače v optimální sazbě.

Standardní set dvou kvalitních solárních panelů se dá včetně montáže na takřka jakoukoli střechu pořídit pod 100 000 Kč. Na kvalitní sety lze navíc od státu získat dotaci. Státní dotace na solární set pro přípravu teplé užitkové vody je dnes 55 000 Kč na technologii + příspěvek 15 000 Kč na projektovou dokumentaci. Podpora vytápění je dotována částkou 80 000 Kč + příspěvek 15 000 Kč na projektovou dokumentaci. Podmínkou pro získání dotace je kvalitní odborná instalace solárních panelů specializovanou firmou.

Všechny solární systémy pro využití solární energie pracují na principu přečerpávání energií solární kapalinou. Ve chvíli, kdy jsou solární panely alespoň o 5°C teplejší, než je teplota v akumulačním zásobníku teplé vody, začne přečerpávací proces. Sepne se oběhové čerpadlo mezi solárními panely a akumulačním zásobníkem, teplá kapalina ze solárních panelů se přesune do trubkových výměníků zásobníku teplé vody a skrze tento výměník se ohřeje teplá voda. Solární systém pracuje po nastavení regulace automaticky a nevyžaduje zvláštní obsluhu. V provozu počítejme s výměnou nemrznoucí teplonosné kapaliny - orientačně po 5 až 7 letech.
Solární systémy lze kombinovat prakticky se všemi jinými zdroji, které zajišťují dohřev vody - kotle plynové, na tuhé palivo, elektrokotle, tepelná čerpadla. Solární systémy různých dodavatelů se liší provedením - technickou úrovní, kvalitou materiálů, ale i účinností a také cenou. Významnou roli ale sehrává i regulace.

V posledních letech se staly populární jednoduché solární panely pro ohřev vody v bazénech, které dokážou popohnat teplotu vody až o 6°C výše. Stačí je připojit k výkonné pískové filtraci.

Zdroj: novinky.cz

Na Vaše dotazy se těší Bc. Miloslava Šálková – poradce pro Zelená úsporám,
telefon 725 439 952, e-mail: salkova.zu@seznam.cz

Publicita