Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Veřejné budovy

Nyní je možné požádat o dotaci v oblasti podpory realizace úspor energie ve veřejných budovách.

Níže uvádíme stručný výčet předpokladů a požadavků pro žádost o dotaci:

  • Žádosti o podporu budou přijímány od 19. července 2010 do 31. srpna 2010.
  • Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč..
  • Podporovaná opatření: zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí,případně i vnitřních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní apod.).
  • Podpora bude poskytnuta formou dotace maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů.
  • Podpora se poskytuje jednomu žadateli maximálně na 3 žádosti v maximální celkové výši 200 mil. Kč způsobilých výdajů.
  • Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory.
  • Doklady požadované jako přílohy k Formuláři žádosti o podporu: výpis z OR, územní rozhodnutí a stavební povolení (v případě výměny oken a dveří a zateplení fasády stačí pouze písemné potvrzení ze stavebního úřadu, že záměr nepodléhá územnímu rozhodnutí a není třeba stavební povolení), výpis z katastru nemovitostí, energetický audit, položkový rozpočet, čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů – zajištění spolufinancování do výše celkových nákladů projektu.

Na případné dotazy se těší Bc. Miloslava Šálková – poradce pro Zelená úsporám, Prostějov venkov o. p. s., telefon 725 439 952, e-mail: salkova.zu@seznam.cz

Kralice na Hané, 14. července 2010

Logo MZP

Logo SFZP

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

Publicita