Obsah

 

Čehovice

Obecní úřad Čehovice

č. p. 93

798 21 Bedihošť

IČ: 00288101  
Telefon: 582 368 513  
E-mail: cehovice@cehovice.cz  
Web: http://www.cehovice.cz/  
Starosta: Milan Smékal  
Úřední hodiny:    
PO, ČT  8:00 - 11:00   17:00 - 19:00  
ÚT, ST  8:00 - 11:00     

Zajímavosti

  • Kaple sv. Prokopa
  • Kaple sv. Prokopa
  • Socha sv. Floriána
  • Biokoridor o rozloze 22 ha, rybník o rozloze 5 ha

 

Zájmové organizace

  • Rybáři Čehovice
  • Český zahrádkářský svaz
  • Sbor dobrovolných hasičů
Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 512
Nadmořská výška (m n.m.): 211
První písemná zpráva (rok): 1275
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Mateřská škola 1
Ostat.zaříz.pro tělovýchovu 1

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

711

Orná půda (ha)

595

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

19

Ovocné sady (ha)

0

Trvalé trávní porosty (ha)

0

Zemědělská půda (ha)

614

Lesní půda (ha)

10

Vodní plochy (ha)

12

Zastavěné plochy (ha)

12

Ostatní plochy (ha)

64

Koeficient ekologické stability (%)

0,06