Obsah

 

Čelčice

Obecní úřad Čelčice

č. p. 86

798 23 Klenovice na Hané

IČ: 00288136  
Telefon: 582 384 153   
E-mail: oucelcice@cbox.cz  
Web: http://www.celcice.eu/  
Starosta: Karel Černý  
Úřední hodiny:    
PO   17:00 - 19:00     
ČT    7:00 - 12:00     

Zajímavosti

  • Kaple sv. Floriána na návsi z konce 17. století
  • Kříž u cyklostezky
  • Polní kaple sv. Jana Nepomuckého s křížem nad nádražím z roku 1730
  • Sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje před budovou obecního úřadu

 

Zájmové organizace

  • Klubové zařízení Čelčice
  • Oddíl malé kopané AC Čelčice
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Rafani Čelčice
  • Mexičani Čelčice
  • Český zahrádkářský svaz Čelčice (zal. 1961)
Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 540
Nadmořská výška (m n.m.): 209
První písemná zpráva (rok): 1342
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Mateřská škola 1
Hřiště 1

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

491

Orná půda (ha)

414

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

12

Ovocné sady (ha)

1

Trvalé trávní porosty (ha)

6

Zemědělská půda (ha)

432

Lesní půda (ha)

2

Vodní plochy (ha)

11

Zastavěné plochy (ha)

9

Ostatní plochy (ha)

38

Koeficient ekologické stability (%)

0,07