Obsah

 

Dobrochov

Obecní úřad Dobrochov

č. p. 43

798 07 Brodek u Prostějova

IČ: 47922311  
Telefon: 587 432 407  
E-mail: ou@dobrochov.cz  
Web: http://www.dobrochov.cz/  
Starosta: Ing. Miloslav Kříž  
Úřední hodiny:    
PO   17:00 - 19:00     
ČT   17:00 - 19:00     

Zajímavosti

  • Dobrochovská kaple
  • Pomník padlým na návsi z roku 1927
  • Kopec Předina - je považován za geografický střed Moravy,  na západní straně kopce byla v roku 1822 postavena kamenná mohyla jako zeměměřičský bod. Kopci v současnosti dominuje  anténní vysílač  vysoký 155 m, který byl v roce 1987 zmodernizován a opraven.
  • Rozhledna Štátule

  • Automuzeum Praga Piccolo  - soukromé automuzeum pana Huberta Grmely bylo založeno v roce 1973, jsou zde vystaveny výrobky české automobilky Praga, typu Piccolo, které byly vyrobeny v letech 1924-1940. Jedná se o jedinou sbírku tohoto druhu - otevřeno: pátek až neděle od 16.00 do 19.00 hod., kontakt: p. Hubert Grmela (tel. 606 530 243) 

Zájmové organizace

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 320
Nadmořská výška (m n.m.): 237
První písemná zpráva (rok): 1337
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Hřiště 1
Tělocvičny 1
Ostat.zaříz.pro tělovýchovných 1

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

253

Orná půda (ha)

208

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

11

Ovocné sady (ha)

1

Trvalé trávní porosty (ha)

1

Zemědělská půda (ha)

220

Lesní půda (ha)

2

Vodní plochy (ha)

1

Zastavěné plochy (ha)

5

Ostatní plochy (ha)

26

Koeficient ekologické stability (%)

0,06