Obsah

 

Držovice

Držovice
Obecní úřad Držovice SNP 71/37 796 07 Držovice
IČ: 75082144  
Telefon: 582 333 398  
E-mail: obec@drzovice.cz  
Web: www.drzovice.cz  
Starosta: Jaroslav Studený  
Úřední hodiny:    
PO        8:00 - 12:00  13:00 - 17:00    
ST        8:00 - 12:00  13:00 - 17:00    

 

Zajímavosti

 

  • Kaplička svatého Floriána u státní silnice Prostějov–Olomouc
  • Poklona svaté Anny u státní silnice Prostějov–Olomouc
  • Cyklostezka vedoucí z Držovic do Smržic
  • Kostel Panny Marie Hostýnské na návsi

 

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel (rok 2018): 1425
Nadmořská výška (m n.m.): 221
První písemná zpráva (rok): 1141
Veřejná knihovna vč. poboček 0
Hřiště 1
Katastrální plocha (ha):

754

   

 

Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha)

651

Orná půda (ha)

577

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

34

Ovocné sady (ha)

2

Trvalé trávní porosty (ha)

2

Zemědělská půda (ha)

614

Lesní půda (ha)

14

Vodní plochy (ha)

2

Zastavěné plochy (ha)

24

Ostatní plochy (ha)

98

Koeficient ekologické stability (%)

0,076