Obsah

 

Hrdibořice

Obecní úřad Hrdibořice č.p. 6

798 12 Kralice na Hané

IČ: 00288276  
Telefon: 582 382 062       
E-mail: ou@hrdiborice.cz  
Web: http://www.hrdiborice.cz/  
Starosta: Bohumil Kovařík  
Úřední hodiny:    
ÚT  17:00 - 19:00    

Zajímavosti

  • Kaple sv. Floriána
  • Hrdibořické rybníky - Národní přírodní památka

 

Zájmové organizace

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 223
Nadmořská výška (m n.m.): 214
První písemná zpráva (rok): 1254
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

0

Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Hřiště 1

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

379

Orná půda (ha)

284

Chmelnice (ha)

16

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

8

Ovocné sady (ha)

0

Trvalé trávní porosty (ha)

22

Zemědělská půda (ha)

330

Lesní půda (ha)

3

Vodní plochy (ha)

17

Zastavěné plochy (ha)

6

Ostatní plochy (ha)

24

Koeficient ekologické stability (%)

0,21