Obsah

 

Hrubčice

Obecní úřad Hrubčice č.p. 10

798 21 Bedihošť

IČ: 00288284  
Telefon: 582 368 517  
E-mail:
obec.hrubcice@volny.cz  
   
Web: http://www.hrubcice.cz/  
Starosta: Milan Mlateček  
Úřední hodiny:    
PO, ST  8:00 - 12:00   13:00 - 17:00  

Zajímavosti

  • Kostel sv. Urbana - postaven patrně v 16. století, později přebudován do baroka, kolem něj je hřbitov
  • Hrubčický zámek s parkem – postaven v 16. stol., v 17. století kompletně přestaven do barokního stylu, kolem zámku zbudována zámecká zahrada, pak přebudována na park s cizokrajnými rostlinami, nyní slouží k bydlení
  • socha sv. Floriána a sv. Jan Nepomuckého z roku 1736
  • zvonice na návsi z roku 1769
  • kaple sv. Cyrila a Metoděje v Otonovicích

 

Zájmové organizace

  • Sbor dobrovolných hasičů Hrubčice
  • Sbor dobrovolných hasičů Otonovice
  • Český zahrádkářský svaz
  • Český svaz chovatelů
základní údaje

 

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 791
Nadmořská výška (m n.m.): 210
První písemná zpráva (rok): 1368
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže

1

Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Mateřská škola 1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) 1
Hřiště 1
Tělocvičny (vč.školních s přístupem veřejnosti) 1

 

 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 833
Nadmořská výška (m n.m.): 732
První písemná zpráva (rok): 1368
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Mateřská škola 1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) 1
Hřiště 1
Tělocvičny (vč.školních s přístupem veřejnosti) 1
Ostat.zaříz.pro tělových. 1
Katastrální plocha (ha): 801

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

801

Orná půda (ha)

732

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

15

Ovocné sady (ha)

2

Trvalé trávní porosty (ha)

0

Zemědělská půda (ha)

749

Lesní půda (ha)

2

Vodní plochy (ha)

8

Zastavěné plochy (ha)

18

Ostatní plochy (ha)

57

Koeficient ekologické stability (%)

0,03