Obsah

 

Klenovice na Hané

Obecní úřad Klenovice na Hané č.p. 3

798 23  Klenovice na Hané

IČ: 00288349  
Telefon: 582 384 164   
E-mail: obec@klenovicenahane.cz  
Web: http://www.klenovicenahane.cz/  
Starosta: Stanislav Cetkovský  
Úřední hodiny:    

PO, ST 

7:30 - 12:00

 

12:30 - 17:00

 

ÚT, ČT 

7:00 - 11:30

 

12:00 - 15:30

 

PA      

7:00 - 11:30

  

12:00 - 13:30

 

Zajímavosti

Zapsané kulturní památky

 • Kostel sv. Bartoloměje - budova farního úřadu
 • Sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého na návsi 
 • Pískovcový kříž z roku 1804 na „Větřáku“

Památky místního významu

 • Památník padlých v 1.světové válce  
 • Památník padlých ve 2.světové válce 
 • Socha Panny Marie s Jezulátkem 
 • Kamenný kříž 
 • Sousoší piety  památky místního významu

 

Zájmové organizace

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • TJ SOKOL Klenovice na Hané
 • Myslivecké sdružení Klenovice na Hané - Obědkovice
 • Český zahrádkářský svaz

 

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 821
Nadmořská výška (m n.m.): 227
První písemná zpráva (rok): 1309
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Mateřská škola 1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 9.roč.) 1
Hřiště 2
Tělocvičny (vč.školních s přístupem veřejnosti) 1

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

802

Orná půda (ha)

709

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

17

Ovocné sady (ha)

1

Trvalé trávní porosty (ha)

1

Zemědělská půda (ha)

728

Lesní půda (ha)

1

Vodní plochy (ha)

9

Zastavěné plochy (ha)

6

Ostatní plochy (ha)

48

Koeficient ekologické stability (%)

0,04