Obsah

 

Klopotovice

Obecní úřad Klopotovice č.p. 11

798 21  Bedihošť

IČ: 00288357  
Telefon: 582 384 164   
E-mail: ou.klopotovice@seznam.cz  
Web: http://www.klopotovice.cz/  
Starosta: Vladimír Bradík  
Úřední hodiny:    

PO, ST, ČT 

8:00 - 11:00

  13:30 - 15:30  
ÚT, PA 8:00 - 11:30   18:00 - 20:00  

 

Zajímavosti

  • areál kaple sv. Jana Nepomuckého, který tvoří sochu Jana Nepomuckého z roku 1740
  • kaple s oltářem, jejíž stavba byla dokončena v roce 1809

Zájmové organizace

  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Český svaz žen
  • Myslivecké sdružení Katlice na Hané provozuje místní brokvou střelnici

 

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 275
Nadmořská výška (m n.m.): 207
První písemná zpráva (rok): 1213
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Hřiště 2

 

Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 533
Orná půda (ha) 444
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 6
Ovocné sady (ha) 1
Trvalé trávní porosty (ha) 35
Zemědělská půda (ha) 485
Lesní půda (ha) 12
Vodní plochy (ha) 3
Zastavěné plochy (ha) 6
Ostatní plochy (ha) 27
Koeficient ekologické stability (%) 0,12