Obsah

 

Kralice na Hané

Úřad Městyse Kralice na Hané Masarykovo nám.  41

798 12 Kralice na Hané

IČ: 00288390  
Telefon: 582 368 925  
E-mail: mestys@kralicenahane.cz  
Web: http://www.kralicenahane.cz/  
Starosta: Veronika Petrželová Bašná  
Úřední hodiny:    

PO, ÚT, ČT

        8:00 - 11:30

 

  12:30 - 15:00

 
ST    8:00 - 11:30   12:30 - 17:00  

 

Zajímavosti

 • zámek – z roku 1637, v současné době jsou v něm umístěny byty a část občanské vybavenosti
 • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie- pochází z let 1790 – 1793, budova fary pochází z roku 1733
 • hřbitovní kaple svatého kříže  - klasicistní oktrogonální centrální stavba z let 1822 – 1833
 • kaple svatého Víta – Vitonice – pochází z let 1935 - 1936
 • kaple svatého Jana Nepomuckého – dominanta centrální části Kraliček z roku 1881
 • Boží muka nad hliníkem – pochází z roku 1790,
 • boží muka – Vitonice (1758)
 • Sousoší svatého Jana Nepomuckého – z roku 1724 rekonstrukce v roce 1997
 • Socha svatého Petra a socha sv. Pavla – z roku 1743 – před portálem farního kostela
 • Socha archanděla Michaela a socha archanděla  Rafaela  z roku 1743 – u bočního vchodu kostela
 • sochy před základní školou -  socha svaté Anny, socha sv. Antonína Paduánského, socha sv. Josefa a socha sv. Judy Tadeáše – vše z roku 1743
 • kříž před kostelem – rokokový kříž ze třetí čtvrtiny 18. století kříž před kaplí ve Vitonicích -  pochází z roku 1823
 • kříž u cesty k Biskupicím

 

Zájmové organizace

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • FC Kralice na Hané
 • TJ Sokol
 • Hanácký soubor písní a tanců KLAS 
 • Chrámový sbor
Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 1502
Nadmořská výška (m n.m.): 214
První písemná zpráva (rok): 1225
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Mateřská škola 1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Hřiště 2

 

Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 1267
Orná půda (ha) 1093
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 24
Ovocné sady (ha) 7
Trvalé trávní porosty (ha) 4
Zemědělská půda (ha) 1127
Lesní půda (ha) 3
Vodní plochy (ha) 5
Zastavěné plochy (ha) 33
Ostatní plochy (ha) 98
Koeficient ekologické stability (%) 0,04