Obsah

 

Krumsín

Obecní úřad Krumsín č.p. 2

798 03 Plumlov

IČ: 00288403  
Telefon: 582 393 623  
E-mail: podatelna@krumsin.cz  
Web: http://www.krumsin.cz/  
Starosta: Mgr. Jaroslav Střelák 725 131 130
Úřední hodiny:    
PO, ST    12:00 - 17:00  
ÚT, ČT 7:00 - 11:30   12:00 - 15:30  
PA       7:00 - 11:30   12:00 - 13:30  

 

Zajímavosti

  • kříž před kostelem z roku 1835 – zapsaný v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek            
  • Kostel sv. Bartoloměje z let 1866 – 1867 – nese prvky novorománského stylu, hlavní oltář nese obraz sv. Bartoloměje od Františka Bsirky z roku 1867
  • pomník obětem 1. světové války, kříže, boží muka, památníky a pomníky na katastru obce

 

Zájmové organizace

  • Sbor dobrovolných hasičů 
  • Pentaque Krumsín
  • TJ Krumsín
  • Dechová kapela Krumsíňanka

 

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 588
Nadmořská výška (m n.m.): 312
První písemná zpráva (rok): 1349
Veřejný vodovod ne
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kino 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) 1
Hřiště 1

 

 

Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 582
Orná půda (ha) 423
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 19
Ovocné sady (ha) 4
Trvalé trávní porosty (ha) 47
Zemědělská půda (ha) 493
Lesní půda (ha) 40
Vodní plochy (ha) 4
Zastavěné plochy (ha) 12
Ostatní plochy (ha) 35
Koeficient ekologické stability (%) 0,24