Obsah

 

Plumlov

Městský úřas Plumlov Rudé armády 302 798 03 Plumov
IČ: 00288632  
Telefon: 582 393 2017  
E-mail: podatelna@mestoplumlov.cz  
Web: http://www.mestoplumlov.cz/  
Starosta: Gabriela Jančíková  
Úřední hodiny:    
PO, ST  8:00 -   17:00    

Zajímavosti

  • zámek Plumlov - postaven v manýristickém stylu v letech 1680 - 1688 vedle původního zámku
  • kostel Nejsvětější Trojice v Plumlově

  přírodní zajímavosti: Podhradský rybník, Čubernice

  • Záhoří - hornatý masív táhnoucí se od Plumlova k Otaslavicím; jeho  východní část umožňuje výborný pohled na Hanou, západní část přechází do celku Drahanské vrchoviny - vyhledávaná turistická lokalita

  V Plumlově se nachází turistické a informační centrum

 

Zájmové organizace

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 2379
Nadmořská výška (m n.m.): 308
První písemná zpráva (rok): 1310
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 4
Kulturní zařízení ostatní

2

Sakrální stavba 3
Hřbitov 1
Smuteční síň 1
Mateřská škola 1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 9.roč.) 1
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 1
Hřiště 3
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

 

 
Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 1152
Orná půda (ha) 601
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 61
Ovocné sady (ha) 4
Trvalé trávní porosty (ha) 88
Zemědělská půda (ha) 754
Lesní půda (ha) 169
Vodní plochy (ha) 60
Zastavěné plochy (ha) 36
Ostatní plochy (ha) 132
Koeficient ekologické stability (%) 0,20