Obsah

 

Seloutky

Obecní úřad Seloutky č.p. 58 798 04 Určice
IČ: 00488551  
Telefon: 582 357 772  
E-mail: seloutky@volny.cz  
Web: http://www.seloutky.cz/  
Starosta: František Kaprál  
Úřední hodiny:    
PO   8:00 -   12:00  14:00 - 18:00  
ČT   8:00 -   12:00  14:00 - 18:00  

Zajímavosti

  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie - z roku 1802
  • kaplička sv. Šebestiána ve Vinohradech
  • socha Panny Marie a tři kamenné kříže - nejstarší z roku 1794
  • pomník padlých
  • památný renesanční kalich - pochází z roku 1538 (v současné době je vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci)

 

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 514
Nadmořská výška (m n.m.): 256
První písemná zpráva (rok): 1310
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 2
Hřiště 1

 

 
Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 716
Orná půda (ha)

361

Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 20
Ovocné sady (ha) 4
Trvalé trávní porosty (ha) 20
Zemědělská půda (ha) 405
Lesní půda (ha) 282
Vodní plochy (ha) 1
Zastavěné plochy (ha) 8
Ostatní plochy (ha) 20
Koeficient ekologické stability (%) 0,84