Obsah

 

Skalka

Obecní úřad Skalka č.p. 26 798 24 Pivín
IČ: 00288748  
Telefon: 582 384 667  
E-mail: ou@obecskalka.cz  
Web: www.obecskalka.cz  
Starosta: Antonín Frgal  
Úřední hodiny:    
ÚT   7:00 -   12:00  12:30 - 17:00  
ČT   7:00 -   12:00  12:30 - 17:00  

Zajímavosti

  • kaple sv. Jana Křtitele - postavena v roce 1878
  • v obci jsou lázně, které využívají místní minerální vody - pramen Jan, pramen Svatopluk, pramen Cyril a Metoděj a pramen Julinka
  • chemické složení alkalicko-sirnatých vod je unikátní a využívá se nejen k pitným kúrám a je hlavní součástí všech vodoléčebných procedur, které místní lázně nabízejí - napomáhají při léčbě pohybového ústrojí, chorob revmatického charakteru, zejména onemocnění na generativním základě - artrózy 
  • obec je vlastníkem lesoparku o rozloze 36 ha s rašeliništěm a přírodními jezírky

  

Zájmové organizace

  • SDH Skalka
  • FK Skalka 2011
  • Slunečnice Skalka
  • Myslivecký spolek Čelčice a Skalka
  • Rybářský spolek Skalka
  • SK Skalka

     

Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 255
Nadmořská výška (m n.m.): 218
První písemná zpráva (rok): 1550
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 2
Hřiště 3

 

 
Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 174
Orná půda (ha)

118

Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 8
Ovocné sady (ha) 3
Trvalé trávní porosty (ha) 8
Zemědělská půda (ha) 137
Lesní půda (ha) 12
Vodní plochy (ha) 5
Zastavěné plochy (ha) 4
Ostatní plochy (ha) 16
Koeficient ekologické stability (%) 0,26