Obsah

 

Stinava

 
Obecní úřad Stínava

č. p. 20

798 03 Plumlov

IČ: 62858297  
Telefon: 774 741 197     
E-mail: obec@stinava.cz   
Web: www.stinava.cz  
Starosta: Pavel Bokůvka  
Úřední hodiny:    
ÚT 17:00 - 18:00     
ST 17:00 - 20:00     

Zajímavosti

  • Původně románský kostel Povýšení sv. Kříže založený ve 13.století, dnešní podobu získal úpravami v 17. a 19. století.
  • Kaplička nad studánkou nově postavena v roce 1881
  • Obec leží v těsné blízkosti keltského sídliště Staré Hradisko

 

Zájmové organizace

  • Mateřské centrum Stínáček
  • SDH Stínava
Základní údaje
 
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 156
Nadmořská výška (m n.m.): 400
První písemná zpráva (rok): 1358
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Kulturní zařízení ostatní

1

Sakrální stavba 1
Hřbitov 1

 

Druhy pozemků rok 2013

Celková výměra pozemku (ha)

452

Orná půda (ha)

189

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

7

Ovocné sady (ha)

2

Trvalé trávní porosty (ha)

31

Zemědělská půda (ha)

230

Lesní půda (ha)

193

Vodní plochy (ha)

2

Zastavěné plochy (ha)

4

Ostatní plochy (ha)

23

Koeficient ekologické stability (%)

1,10