Obsah

Prostějovské XXVII. Hanácké slavnosti

12. - 13. 9. 2009, Prostějov

Ve dnech 12. a 13. září 2009 u příležitosti tradičních prostějovských hodů proběhly Prostějovské XXVII. Hanácké slavnosti a v rámci nich II. Krajské dožínky Olomouckého kraje. Prostějovské hody se každoročně konají v termínu kolem 15. září, jelikož na tento den připadá svátek Povýšení Svatého Kříže. Bohatý celodenní program probíhá jak na náměstí T. G. Masaryka, tak ve Smetanových sadech. Část dopoledne je vyhrazena hanáckým dětským souborům pod názvem JARO HANÉ a odpoledne se představují dospělé hanácké soubory v programovém bloku Či só hode.

Ve venkovním stanu postaveném blízko altánu ve Smetanových sadech se společně prezentovali pod hlavičkou Krajského sdružení národní sítě MAS Místní akční skupiny Olomouckého kraje, Krajská agrární komora a Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomouckého kraje. V tomto stanu byl umístěn banner MAS Prostějov venkov o. p. s., informační letáčky a drobné upomínkové předměty – především pohlednice a sladké maličkosti v podobě cukru z cukrovaru Vrbátky a. s.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka