Obsah

Školení výběrové komise

8. 10. 2009, Kralice na Hané

Dne 8. 10. 2009 uspořádala místní akční skupina Prostějov venkov o. p. s. v zasedací místnosti Městyse Kralice na Hané školení pro členy výběrové komise. Na tomto školení byli členové výběrové komise seznámeni s průběhem výběru projektů a s jednotlivými kritérii, podle kterých budou hodnoceny všechny předložené projekty.

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1