Obsah

Konference Venkov 2012

Národní konferenci Venkov 2012 pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR v součinnosti s Krajským sdružením NS MAS Jihočeského kraje. Konference navázala na jednání, která se uskutečnila v roce 2009 v Holešově, v roce 2010 v Lázních Bělohrad a v roce 2011 v Sedlčanech. Letošní celonárodní konference o venkovu se konala v malém jihočeském městečku Nové Hrady (1.-3. 10.) jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice, a to v období, kdy jedno programové období končí a druhé se teprve připravuje. V době, kdy se tvoří nové strategické dokumenty krajů, kdy se připravují operační programy pro příští programovací období, tedy kdy je důležité diskutovat o tom, kde a v čem mohou pomoci venkovské mikroregiony a místní akční skupiny. Od roku 2004, kdy se místní akční skupiny zapojily do implementace programu rozvoje venkova na venkově, získaly cenné zkušenosti, venkovské regiony prokázaly, že jsou schopné spolupracovat, nacházet inovativní a originální řešení problémů na místní úrovni, že dokážou být důvěryhodným a spolehlivým partnerem. Diskuse na konferenci probíhala v pěti tematických workshopech, které byly doplněny exkurzemi po úspěšných projektech.

Podklady z Konference - prezentace

Závěry Konference Venkov 2012

Stránka

  • 1

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Venkov 2012

Logo

Logo


Stránka

  • 1