Obsah

Seminář - povinnosti příjemce dotace

Povinnosti příjemce dotace - pořízení majetku

18. ledna 2012 proběhl seminář pro všechny žadatele zaměřený na téma pořízení majektu s podporou z Programu rozvoje venkova ČR. Seminář vedla Ing. Juráňová - auditorka.

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1