Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Výzvy PRV 2017

logolink PRV

PRV výzva č. 1. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

 • Seznam podpořených projektů  z 1. výzvy PRV - pdf
 • Seznam nepodpořených projektů  z 1. výzvy PRV - pdf
 • Zápis z Programového výboru 19.4.2017 - pdf 
 • Zápis z Výběrové komise 5.4.2017 - pdf
 • Zápis z výběrové komise 12.4.52017 - pdf

Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV - pdf

Text 1. výzvy PRV - zde ke stažení

14.12.2016 došlo ke schválení fichí

9.1.2017 došlo ke schválení 1. výzvy PRV

Dokumenty k výzvě:

(ke stažení po kliknutím pravým tlačítkem, pro otevření PDF je nutné mít aktuální verzi Adobe Reader)

 1. Fiche Z1 Investice do zemědělských podniků

 2. Fiche Z2 Investice do nezemědělských činností

 3. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizaci SCLLD 2014 - 2020 + Programový rámec PRV - pdf

 4. Prohlášení prokazující bodový zisk za preferenční kritérium 5 Žadatel uplatňuje principy sociálního podnikání

 5. Prohlášení o zřízení datové schránky

 6. Vzor monitorovací zprávy

 7. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

 8. Jednací řád výběrové komise

 9. Strategie CLLD 2014 - 2020

 10. Registrační list projektu

 11. Prezentace ze semináře výzva č. 1

 12. Prezentace Z2 Investice do nezemědělských činností

 13. Informační brožura

Stručný návod na založení datové schránky s dalšími odkazy naleznete zde.

Jak podat žádost o dotaci

Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.

 • zde Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře

Žádost odevzdá žadatel v sídle MAS osobně v termínu stanoveném výzvou

Platné znění pravidel

zde Pravidla v operaci 19.2.1

zde Příručka pro publicitu verze 2

zde Metodika pro výpočet finančního zdraví

zde Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Publicita