Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Výzvy PRV 2018

PRV výzva č. 2. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

 • Seznam  doporučených/nedoporučených projektů programový výbor - pdf
 • Seznam projektů hodnocených výběrovou komisí- pdf
 • Seznam přijatých projektů ve 2. výzvě PRV MAS - pdf
 • Zápis z Programového výboru 14.3.2018 - zde
 • Zápis z Výběrové komise 13.3.2018 - zde
 • Zápis z výběrové komise  28.2.2018 - zde

Text 2. výzvy PRV - pdf - platný od 2.1.2018

Text výzvy byl upraven v bodě Celková výše dotace pro druhou výzvu.

Text 2. výzvy PRV - pdf - platný od 11.12.2017 do 2.1.2018

 • 17.10.2017 došlo ke schválení fichí
 • 1.11.2017 došlo k předběžnému schválení výzvy na CP SZIF
 • 25.10.2017 došlo ke schválení Interních postupů pro PRV
 • 28.12.2017 nás SZIF vyzvalo k úpravě textu výzvy

Dokumenty k výzvě:(ke stažení po kliknutím pravým tlačítkem, pro otevření PDF je nutné mít aktuální verzi Adobe Reader)

 1. Fiche Z1 Invedstice do zemědělských podniků

 2. Fiche Z2 Invedstice do nezemědělských činností

 3. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizace SCLLD 2014-2020 Programový rámec PRV

 4. Prohlášení prokazující bodový zisk za preferenční kritérium 5

 5. Vzor monitorovací zprávy

 6. Prohlášeni o zařazení podniku do kegorie mikropodniků, malých či středních podniků - informace pro vyplnění naleznete  na stránkách SZIF - zde

 7. Jednací řád výběrové komise

 8. Strategie CLLD 2014 - 2020

 9. Počet obyvatel obcí k 1.1.2017 dle ČSÚ

Stručný návod na založení datové schránky s dalšími odkazy naleznete zde.

Jak podat žádost o dotaci

Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.

 • zde Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře - odrobnosti na stránkách SZIF - zde

Žádost odevzdá žadatel v sídle MAS osobně v termínu stanoveném výzvou

Platné znění pravidel

Publicita