Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Výzvy PRV 2021

Vážení zájemci odotace PRV dne 15. 12. 2020 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to pro rok 2021. 

5. výzva PRV

Předání projektů  na SZIF v Portálu farmáře bude možné  až po 19.5.2021

 • Seznam  vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci - zde
 • Zápis programového  výboru - zde
 • Zápis výběrové komise - zde

(Seznam hodnocených projektů je součástí zápisu)

Projekty přijaté MAS - zde 

 1. Fiche Z4 schválená SZIF - zde (nejprve uložte v počítači a pro otevření  použijte Adobe Acrobat  Reader)

 2. Výzva č. 5 PRV  -  zde 

 3. Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV verze 5 - zde

 4. Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 verze 5 - zde

 5. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů  při realizaci  SCLLD 2014-2020 Programový  rámec PRV verze č. 5.1 - zde

 6. Aktuální změní  Pravidel  PRV 19.2.1 - zde

 7. Metodický výklad pro aktivitu  "Veřejná prostranství" - zde

 8. Strategický rámec MAP ORP Prostějov (tabulka pro PRV od strany 55) je ke stažení zde. 

 9. Monitorovací zpráva MAS vzor - zde

Další podrobnosti včetně aktuálního znění podmínek, pravidel a příruček  naleznte na www.szif.cz v opatření  19.2.1 


Semináře/webináře pro žadatele:

 • Pozvánka na semináře a prezentační akce - zde
 • Přihlášení  na semináře a prezentační akce - zde
 • Prezentace k seminářům - zde

Opláštění budovy (výklad SZIF): Jedná se o střechu, krovy, fasádu včetně zateplení, okna, hromosvod, dveře, obvodové zdi a jejich základy a dále technologie s tím spojené (zabezpečovací technika, kamery).

Tento výklad nenaleznete v pravidlech. Byl ústně podán na semináři SZIF pro pracovníky MAS.

Publicita