Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Šablony I OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity.

Kompletní materiály k vyhlášené výzvě 02_16_022 nalezente na stráknách MŠMT a na našich stránkách zde.

Na našich stránkách naleznete také prezentace a zápisy z námi pořádaných seminářů k této výzvě (zde).

Číslo výzvy: 02_16_022

Typ podporovaných projektů: zjednodušený projekt

Druh výzvy: průběžná

Model hodnocení: jednokolový

Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 23. 6. 2016 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016 3 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2019 

Délka trvání projektu: 24 měsíců

Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školyx 2 200 Kč). V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Podrobnější informace o výzvě naleznete přímo v textu výzvy zde.

Popis podporovaných aktivit

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů:

I. Aktivity pro mateřské školy

1. Personální podpora MŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

II. Aktivity pro základní školy

1. Personální podpora ZŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

4. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Podrobnější popis jednotlivých šablon naleznete v  příloźe č. 3 dostupné zde.

Publicita