Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Semináře v rámci animace škol

Seminář čtvrtý:

Animaci škol a školských zařízení, zjednodušené projekty výzvy OPVVV 02_16_022 (šablony) – realizace projektů

Seminář se koná v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 – 2020 +

  • Termín konání: 6. 2. 2017 od 13:30 hod
  • Místo konání: OÚ Kralice na Hané

V rámci semináře byla odprezenotvána následující témata: nástroje pro povinnou publicitu, zprávy o realizaci projektu, změny v projektech, IS ESF 2014+, majetek, archivaci a další aktuality.

seminář 4, šablony Prostějo venkov

seminář 4, šablony Prostějo venkov

Seminář třetí:

Animaci škol a školských zařízení, zjednodušené projekty výzvy OPVVV 02_16_022 (šablony) – Vyplnění a finalizace žádosti v systému IS KP14+

Seminář se konal v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 – 2020 +

  • Termín konání: 21. 9. 2016 od 13:30 do 16.30 hod
  • Místo konání: Počítačová učebna ZŠ Kralice na Hané

Seminář navazoval na druhý seminář konaný 4. 7. 2016 a zaměřoval se na vyplnění a finalizaci žádosti v IS KP14+. Na úvod byla přednesena prezentace, která obsahovala několik témat. Byl představen dokument „Příklady dobré praxe“, který vydalo MŠMT na základě prozatímních zkušeností s příjmem žádostí na šablony a na základě zpřesnění pravidel tímto dokumentem byly představeny nejčastější chyby při vyplňování žádostí. Hlavní náplní semináře bylo vyplňování a finalizace žádosti v IS KP14+. Účastníci měli k dispozici počítače s připojením na internet. Důraz byl kladen na využívání uživatelské příručky a časté chyby. Na závěr proběhla diskuse a také byl předběžně stanoven termín dalšího semináře na leden 2017. Seminář lektoroval Mgr. Jaroslav Křivánek.

Třetí seminář (foto: Prostějov venkov o.p.s.)

třetí seminář

Seminář druhý:

Animaci škol a školských zařízení, zjednodušené projekty výzvy OPVVV 02_16_022 (šablony) - Práce v systému MS 2014+

Seminář se konal v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 – 2020 +

  • Termín konání: 4. 7. 2016 od 14:00 do 16.30 hod
  • Místo konání: V knihovně ve Skalce

Seminář navazoval na první seminář konaný 23. 5. 2016 a tentokrát se zaměřoval na práci se systémem MS 2014+. Na úvod byla přednesena krátká prezentace o práci se systémem, o náležitostech žádostí a jejich vyplňování (představení uživatelské příručky IS KP14+) a častých chybách v žádostech. Hlavní náplní semináře byla práce v systému MS 2014+. Všechny účastnice měly k dispozici počítače s připojením na internet. Nejdříve se věnovaly registraci do systému a následně si založily a postupně vyplňovaly vlastní žádosti o podporu v rámci výzvy OPVVV pro zjednodušené projekty. Důraz byl kladen na využívání uživatelské příručky a časté chyby. Na závěr proběhla diskuse a také byl předběžně stanoven termín dalšího semináře na srpen 2016. Seminář lektoroval Mgr. Jaroslav Křivánek.

Účastnice druhého semináře na téma šablony (foto: Prostějo venkov o.p.s.)

účastnice druhého semináře

Seminář první:

Animaci škol a školských zařízení - šablony

Seminář se konal v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 – 2020 +

  • Termín konání: 23. 5. 2016
  • Místo konání: OÚ Kralice na Hané

První seminář na téma šablon proběhl 23. 5. 2016 v prostorách zasedací místnosti OÚ Kralice na Hané. Jeho charakter byl informační a seznámil přítomné s aktuálním zněním avíza a informacemi prozatím dostupnými. Dále se zde probírala práce v systému MS 2014+. Seminář lektoroval Mgr. Jaroslav Křivánek.

Účastníci prvního semináře na téma šablony (foto: Prostějo venkov o.p.s.)

První seminář šablony

Účastníci prvního semináře na téma šablony (foto: Prostějo venkov o.p.s.)První seminář šablonylogo

Publicita