Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

O3 Investice do školství

IROP

Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Výzva na podporu infrastruktury ZŠ – žadatel musí prokázat soulad se Strategickým rámcem MAP. Způsobilé jsou stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

  • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  • bezbariérovost
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi – pouze ve vazbě na ostatní klíčové kompetence

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Výzva na podporu infrastruktury pro neformální a celoživotní učení – žadatel musí prokázat soulad s akčním plánem rozvoje vzdělávání (MAP). Způsobilé jsou výdaje na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

  • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  • bezbariérovost
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi – pouze ve vazbě na ostatní klíčové kompetence

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Publicita