Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

výzvy IROP 2018

Pro rok 2018 schválil programový výbor tři výzvy zaměřené na infrastrukturu do ZŠ, dále pak bezpečnost (chodníky a další opatření ke zvýšení bezpečnosti v obcích) a cyklostezky. Připravované záměry již nyní můžete konzultovat s manažery MAS. Jakmile budou výzvy schváleny řídícími orgány a programovým výborem, dojde k jejich zveřejnění na těchto stránkách.

  • HArmonogram výzev - zde

3.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání,infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-II

Žadatelé budou podávat žádost o  přezkum pomocí depeše v systému MS2014+, a to v termínu do 15 prac. dní od  odeslání výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení. Současně se po věcném hodnocení může žadatel vzdát možnosti na podání žádosti o přezkum  a tím urychlit administraci žádosti o 15 pracovních dní.

Formuláře pro tyto úkony:

  1. Jednotný formulář žádosti o přezkum - word
  2. Vzdání se práva podat žádost opřezkum - word

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru 03.05.2018 - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise - zde

 

Seznam  podaných projektů na MAS - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hodnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - pdf

Přehledy způsobilých výdajů vybraných projektů CRR - odkaz.

 

4.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I

Ve výzvě IROP došlo k modifikaci. ŘO IROP  dne 6.4.2018 schválil  modifikovanou výzvu  i v systému CSSF. Od 9.4.2018 je výzva opět otevřena k  administraci projektů.

Od 6.4.2018 dochází k pozastavení výzvy z důvodu vložení její modifikace  do systému CSSF. Po schválení dojde k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí.

 

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - pdf

Zápis z programového výboru 14.11.2018 - pdf

Seznam projektů navržených k podpoření - pdf

Zápis z výběrové komise - pdf

Seznam  podaných projektů na MAS - pdf

Modifikovaný text výzvy - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hodnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P platný od 29.6.2018 - xls

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - zde zneplatněn 29.6.2018

Osnova studie proveditelnosti P4E - Cyklodoprava -zde

Přehledy způsobilých výdajů vybraných projektů CRR - odkaz.

 

5.výzva MAS Prostějov venkov–IROP–Bezpečnost dopravy-I.

Ve výzvě IROP došlo k modifikaci. ŘO IROP  dne 6.4.2018 schválil  modifikovanou výzvu  i v systému CSSF. Od 9.4.2018 je výzva opět otevřena k  administraci projektů.

Od 6.4.2018 dochází k pozastavení výzvy z důvodu vložení její modifikace  do systému CSSF. Po schválení dojde k prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí.

Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde

Zápis z programového výboru 24.9.2018 - zde

Seznam projektů navržených k podpoření - zde

Zápis z výběrové komise - zde

 

Seznam  podaných projektů na MAS - pdf

Modifikovaný text výzvy - pdf

Text výzvy - pdf

Kritéria hodnocení - pdf

Interní postupy MAS IROP - pdf

Kontrolní list pro hodnocení FN + P platný od 29.6.2018 - xls

Kontrolní list pro hodnocení FN + P - zde zneplatněn 29.6.2018

Osnova studie proveditelnosti P4D - Bezpečnost dopravy - zde

Přehledy způsobilých výdajů vybraných projektů CRR - odkaz.

 


Prezentace k seminářům pro žadatele Výzvy IROP č. 3., 4. a 5.

Prezentace  5. výzva - zde

Prezentace  4. výzva - zde

Prezentace  3. výzva - zde

Registrace do MS2014+ - zde


Seminář VK 28.3.2018 ke 3. výzvě

Zápis - zde

Seminář VK 4.11.2018 ke 3. výzvě

Zápis - zde

Seminář VK 14.8.2018 k 5. výzvě

zápis - zde

Seminář VK II 4.9.2018 k 5. výzvě

zápis - zde

Seminář VK 29.10.2018 k 4. výzvě

zápis - zde

Seminář VK 5.11.2018 k 4. výzvě

zápis - zde

Publicita