Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

P. rámec OPŽP 2014 - 2020

Programový rámec OPŽP

Pro  podání žádosti bude třeba si opatřit elektronický podpis a registrace v systému MS 2014+.

Postup pro získání elektronického podpisu - pdf

Předpokládaná alokace na opatření v programovém rámci OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s.

Předpokládaná alokace na opatření v programovém rámci OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s.

Opatření/ Fiche

Dotace v tis. Kč

CZV

O5 Realizace ÚSES

1 000

  1 000

O6 Protierozní opatření

  200

    250

O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

8 799

14 665

Celkem

 

 

Publicita