Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Výzvy OPŽP 2018

Pro rok 2018 schválil programový výbor  jednu výzvu OPŽP zaměřenou na sídelní zelen v obcích nad 500 obyvatel.

Výzva MAS Prostějov venkov o.p.s. č. 10 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně I.

  • Text výzvy - zde
  • Kritéria hodnocení - zde
  • Interní postupy MAS IROP - zde
  • Pravidla pro žadatele a příjemce  z OPŽP  2014-2020, verze 19, zde
  • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
  • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
  • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
  • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
  • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde

Prezentace k seminářům pro žadatele Výzvy OPŽP č. 10

  • Prezentace 10 výzva 2018-12-04 - zde

Publicita