Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Výzvy OPŽP 2019

Pro rok 2019 schválil programový výbor následující výzvy z programového rámce SCLLD zaměřeného na životní prostředí.

Výzva MAS Prostějov venkov OPŽP Realizace ÚSES II.

 • Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde
 • Zápis z programového výboru 12.5.2020 - zde
 • Seznam projektů navržených k podpoření - zde
 • Zápis z výběrové komise 5.5.2020 - zde
 • Seznam přijatých projektů oprava - zde
 • Seznam přijatých projektů (chybný) - zde
 • Text výzvy - zde
 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23 Pravidel  ze dne 27.8.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/08/27/1566889175_Pr%C5%BDaP_verze%2023.pdf
 • Kritéria pro hodnocení žádostí - zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde
 • Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 - zde

Výzva MAS Prostějov venkov OPŽP sídelní zeleň III.

 • Seznam podpořených/nepodpořených projektů - zde
 • Zápis z programového výboru - zde
 • Seznam projektů navržených k podpoření - zde
 • Zápis z výběrové komise 5.5.2020 - zde
 • Seznam přijatých projektů oprava - zde
 • Seznam přijatých projektů (chybný) - zde
 • Text výzvy - zde
 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23 Pravidel  ze dne 27.8.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/08/27/1566889175_Pr%C5%BDaP_verze%2023.pdf
 • Kritéria pro hodnocení žádostí - zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky - zde
 • Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde

Výzva MAS Prostějov venkov č. 8 OPŽP protierozní opatření I.

Text výzvy - zde

Dokumenty k výzvě č. 8 OPŽP:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 Pravidel ze dne 7.1.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp#?verze=20
 • Kritéria pro hodnocení žádostí -zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde

Výzva MAS Prostějov venkov č. 9 OPŽP Realizace ÚSES I.

Text výzvy - zde

Dokumenty k výzvě č. 9 OPŽP:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 Pravidel ze dne 7.1.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp#?verze=20
 • Kritéria pro hodnocení žádostí - zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde

Výzva MAS Prostějov venkov č. 11 OPŽP sídelní zeleň II.

Text výzvy - zde

Dokumenty k výzvě č. 11 OPŽP:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20 Pravidel ze dne 7.1.2019 - zde
 • Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-podpory-z-opzp#?verze=20
 • Kritéria pro hodnocení žádostí - zde
 • Náklady obvyklých opatření MŽP - zde
 • Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020 - zde
 • Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů - zde
 • Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin - zde
 • Seznam doporučených autochtonních dřevin - zde
 • Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP MAS Prostějov venkov o.p.s. - zde

Semináře:

19. 11. 2019  Pozvánka - zde

                     Prezentace ÚSES - zde

                     Prezentace sídelní zeleň - zde

17. 9. 2019   Pozvánka - zde

                     Prezentace ÚSES a protierozní opatření - zde

                     Prezentace sídelní zeleň - zde

Publicita