Obsah

 

Výšovice

Obecní úřad Výšovice č.p. 101 798 09 Vřesovice
IČ: 00288969  
Telefon: 582 368 110  
E-mail: starosta@vysovice.cz  
Web: http://www.vysovice.cz/  
Starosta: Mgr. Jakub Haluza  
Úřední hodiny:    
PO, ST, ČT   10:00 -   13:00  
ÚT   10:00 -   12:00 14:00 - 18:00
PA         10:00 -   12:00  

 

Zajímavosti

  • Římskokatolická farnost - připomíná se již od roku 1345, kolem roku 1630 zanikla. Roku 1760 byla obnovena a inkorporována later. kanonií šternberské
  • zámek - do dnešní podoby přebudován v roce 1796, na zámek navazuje zámecký park s rozlohou 1,65 ha
  • kostel sv. Vavřince
  • socha sv. Jana Nepomuckého
  • kříž u silnice na Prostějov

 

Základní údaje
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2014: 504
Nadmořská výška (m n.m.): 216
První písemná zpráva (rok): 1348
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Veřejná knihovna vč. poboček 1
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Smuteční síň 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 1
Hřiště 1

 

Druhy pozemků rok 2013
Celková výměra pozemku (ha) 593
Orná půda (ha) 528
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 14
Ovocné sady (ha)  
Trvalé trávní porosty (ha) 33
Zemědělská půda (ha) 545
Lesní půda (ha) 1
Vodní plochy (ha) 5
Zastavěné plochy (ha) 11
Ostatní plochy (ha) 32

Koeficient ekologické stability (%)

0,04