Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Pravidla soutěže

Kompletní pravidla soutěže

1. Cíl a téma fotografické soutěže

Organizátor soutěže vypisuje fotografickou soutěž pro amatérské fotografy převážně z obcí sdružených v MAS Prostějov venkov o. p. s. za účelem získání kvalitních snímků z regionu, které budou nadále využívány při propagaci MAS Prostějov venkov, popřípadě jednotlivých obcí.

Tématem fotografické soutěže je zachycení života v obcích regionu ve všech jeho aspektech. Jedná se o obce:
Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Bystročice, Čelčice, Čehovice, Dětkovice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Krumsín, Mostkovice, Myslejovice, Ohrozim, Plumlov, Prostějovičky, Seloutky, Skalka, Stínava, Určice, Vícev, Vrbátky, Výšovice.

Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích:
A. Život v obci - dokumentární fotografie
B. Moje obec - foto krajiny, přírody a architektury

2. Organizátor
Organizátorem soutěže je místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s., resp. jím jmenovaná porota.

3. Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá vždy čtvrtletně do odvolání. První kolo začíná od 1. března 2010 s uzávěrkou na konci každého kalendářního čtvrtletí. Termín uzávěrky je vždy poslední den v daném čtvrtletí, tedy 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince.

4. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede svou platnou emailovou adresu a své celé jméno. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.

5. Mechanismus soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání sooutěžní fotografie v max. velikosti 4 MB o minimálním rozlišení 1024 x 768 pixelů. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 3 snímky v rámci jedné kategorie v každém kole soutěže.

Každý snímek musí být označen místem původu, datem a jménem fotografa. Do soutěže mohou být fotografie zasílány pouze v digitální podobě. Zasláním snímků účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

Fotografie musí být zaslány na email maspvvenkov@seznam.cz  , předmět: Fotosoutěž - kategorie Život v obci / Moje obec, a to buď přímo nebo prostřednictvím služby easycapsa.cz nebo uschovna.cz. Účastník spolu s fotografiemi zašle své celé jméno a kontaktní email.

Účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

  • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytnout dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
  • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku.

Každá z fotografií podléhá schválení organizátora soutěže. V případě odmítnutí fotografie účastník NEBUDE vyrozuměn.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

  • žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
  • nejsou označeny jménem a příjmením autora (v případě výhry se musí jméno a příjmení shodovat se jménem adresáta),
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
  • obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za nepřístupnou reklamu).

Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografií všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských zpráv k dané fotografii.

6. Způsob vyhodnocení
Soutěžní snímky jsou vyhodnoceny vždy do 15. dne ode dne termínu uzávěrky daného kola. V každé kategorii se vyhodnocuje 5 nejlepších fotografií, kdy budou jednotlivé fotografie bodově ohodnoceny odbornou porotou na škole o rozsahu 5-4-3-2-1 bod.
Na konci každého kola se vyhodnocuje celkově nejlepší fotografie daného kola, která je oceněna zvláštní cenou.
Nejlepší fotograf  je pak na konci cyklu (4 čtvrtletí) dán nejvyšším počtem bodů získaných celkem za obě kategorie fotosoutěže.

7. Výhry pro soutěžící v celé soutěži:
Vítěz každé kategorie jednotlivých čtvrtletí obdrží zvláštní cenu.
Celkový vítěz - nejlepší fotograf - získá peněžní odměnu 1 000,- Kč.

8. Obecné podmínky soutěže
Výherci budou o výhře vyrozuměni emailem. Ceny budou předány výhercům v kanceláři Prostějov venkov o. p. s. v Kralicích na Hané nebo po vzájemné dohodě jinak. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
Výherní fotografie a seznamy výherců budou uvedeny na internetových stránkách místní akční skupiny Prostějov venkov o. p. s. www.maspvvenkov.cz 

Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v zaslaném emailu organizátorům soutěže, za účelem vyhodnocení této soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je MAS Prostějov venkov. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Publicita