Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Cíle a cílové skupiny MAP

MAP lze považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

Název projektu: Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov

Příjemce projektu: Prostějov venkov o.p.s.

Partneři projektu: Statutární město Prostějov, MAS Moravský kras z. s., MAS Hanácký venkov, z. s., Region HANÁ,  z.s.

 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá územní realizace (SO ORP Prostějov) i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Mezi cílové skupiny projektu lze tedy zařadit:

 • děti a žáky,

 • pedagogické pracovníky,

 • pracovníky z oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,

 • pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,

 • pracovníky popularizující vědu a kurikulární reformu,

 • rodiče dětí a žáků,

 • vedoucí pracovníky škol a školských zařízení,

 • veřejnost a

 • zaměstnance veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

MAP lze tedy považovat za dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou vyhlašovány výzvy OP VVV a který bude rovněž mapovat infrastrukturní projekty pro IROP (kritérium přijatelnosti).

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňovat vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Každý MAP bude obsahovat min. tři povinná opatření, a to:

 • Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
 • Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  

Více informací, včetně kontaktů na realizační tým a harmonogram připravovaných akcí, naleznete na map-249/

Datum vložení: 9. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2016 0:00
Autor: Správce Webu

Publicita