Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Strategie SCLLD 2014-2020

Startegie SCLLD

Vážení partneři, na této stránce naleznete aktuální znění strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. na obdbí 2014- 2020.

Startegie je podkladem pro další rozvoj území. V rámci ní můžeme podpořit projekty konečných žadatelů v opatření ch zařazených do Programových rámců:

Programový rámec IROP má opatření:

  • O1 Doprava a bezpečnost
  • O2 Investice do sociální infrastruktury
  • O3 Investice do školství

 

Programový rámec PRV má opatření:

  • Z1 Investice do zemědělských podniků
  • Z2 Investice do nezemědělských činností
  • Z3 Činnost spolupráce v rámci iniciativy Leader

 

Programový rámec OPŽP má opatření:

  • O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
  • O5 Realizace ÚSES
  • O6 Protierozní patření

 


Aktualizace SCLLD

Aktualizace č. 1 - Programový rámec OPŽP - zde (příloha SCLLD)

                          Dokument SCLLD v revizích - zde

                          Dokument SCLLD čistopis - zde

Aktualizace č. 2 - Programový rámec IROP - zde,

                          Finanční plán a indikátory - zde

                          Dokument SCLLD v revizích - zde

                          Dokument SCLLD čistopis - zde

Aktualizace č. 3 - Programový rámec PRV - zde

                          Dokument SCLLD v revizích - zde

                          Dokument SCLLD čistopis - zde

Aktualizace č. 4 - Zohlednění kurzové ztráty IROP a změna MI

                          Dokument SCLLD v revizích - zde

                          Dokument SCLLD čistopis - zde

                          Tabulka g. pro IROP - zde

Midterm evaluace - zpráva - zde

                          - zápis z projednání 12.6.2019 - zde

                          - zápis z projednání 13.6.2019 - zde

                          - schválení monitorovacím výborem - zde

Aktualizace č. 5 - Programový rámec PRV po midterm evaluaci - zde

- Dokument SCLLD v revizích  

Aktualizace č. 6 - Programový rámec PRV přijetí Bonusu - zde

Aktualizace č. 7 - Programový rámec PRV přijetí  alokace pro  přechodné

období  červenec 2021 

Dokument SCLLD v revizích - zde 

Dokument SCLLD čistopis - zde

Aktualizace č. 8 - Programový rámec PRV preferenční principy

Dokument SCLLD v revizích - zde

Dokument SCLLD čistopis - zde

Dokumenty startegie 2014-2020
Strategie SCLLD 2014-2020 pdf
Příloha č. 1 Statut pdf
Příloha č. 2 Dotazník pro veřejnost + závěry pdf
Příloha č. 3 Řízený rozhovor se starosty pdf
Příloha č. 4 Řízený rozhovor s významnými osobnostmi pdf
Příloha č. 5 Dotaznkové místní šetření veřejnost pdf
Příloha č. 6 Dotazník setkání Mikroreginu Plumlovsko pdf
Příloha č. 7 Dotazník setkání Svazku obcí Prostějov - venkov pdf
Příloha č. 8 Tabulková část sdružující data pdf
Příloha č. 9 Data zjištěná šetřením u obcí  
Příloha č. 10 Přehled chráněných území v rámci regionu pdf
Příloha č. 11 Návaznost na strategické dokumenty pdf
Příloha č. 12 Mapové podklady pdf
Příloha č. 13 Záměry pro cyklodopravu pdf

Příloha č. 14 Rozbor udržitelného rozvoje ORP             Prostějov - výběr

pdf
Příloha č. 15 Analýza rizik pdf
Příloha č. 16 Finanční plán a indikátory pdf
Příloha č. 17 Popis postupu zapojení komunity pdf
Příloha č 18  Mapa území a seznam obcí pdf

 

Strategie byla schválena na jednání valné hromady organizační jednotky MAS dne 10.12.2015. Její  znění naleznete v tabulce viz. výše, včetně všech povinných i nepovinných příloh.

 

Dokumenty

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicita