Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Konference Slovensko 16.-17.2015

Konference Slovensko 16.-17.2015

Mezinárodní konference se slovenským partnerem MAS SOTDUM 16.-17.2015

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonskeho mikroregiónu /MAS SOTDUM/ sídlí v obci Prašice. SOTDUM se rozšířilo na 14 obcí. Z důvodu splnění podmínky hustota obyvatel pro dotační období 2014 – 2020 muselo z MAS vystoupit město Topoľčiany.

Novou předsedkyní je paní Erika Nemešová starostka obce  Prašice. Partneři nás pozvali na mezinárodní konferenci „Objavme Náučný chodník v obci Krušovce“. Jak již z názvu vyplývá, konference se konala v obci Krušovce a její podstatou bylo naše seznámení se zajímavostmi, památkami a dotacemi, které proběhli v obci Krušovce a vzájemná výměna zkušeností s novým plánovacím obdobím a uplatněním LEADERU tj. MAS v něm.

Obec Krušovce, která patří mezi největší v okrese Topoľčany s počtem obyvatel 1871, měla špatné podmínky na zajištění prací, které se vyžadují po obecních úřadech. Obecní úřad, který je v budově kulturního domu, byl zprovozněn v r. 1962. Od té doby se nezměnil, jen vybavení chátralo. Po svém nástupu do funkce p. starosta Ivan Hubinský předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na přestavbu a přístavbu prostor obecního úřadu a kulturního domu. Po dvou neúspěšných žádostech o dotace se rozhodli uskutečnit stavbu z vlastních finančních prostředků. Stavba byla dokončena v roce 2006. Přestavba umožnila bezbariérový vstup občanům, nové topení a další potřebné vybavení a úpravy.

Nejvýznamnější světskou památkou v obci je klasicistický zámek.  Gróf František Beréni jej na dřívějších základech přebudoval v roce 1830 v pohodlné sídlo. Do současné podoby byl přestavěn v roce 1906. Dnes v něm sídlí Základná škola s materskou školou, Cyrila a Metoda, Krušovce. Zajímavé je, že interiery zůstaly zachované s vyřezávaným dřevěným obložením a kachlovými kamny a původními krby. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučují zde cca 150 dětí.

Park obklopuje budovu zámku a představuje významnou krajinnou a historickou hodnotu. Vznikl z původního barokního francouzského parku, byl počátkem 19 st. rozšířený na anglický park krajinářsko – přírodního typu.  Od roku 2003 probíhá jeho postupná obnova. Došlo k vypracování bonitace stromů (dendrologický posudek) a vykácení nebezpečných jedinců. Postupně vysazují nové jedince. Pan starosta uvedl, že každý rok vysadí více než 1800 stromů. Letos se jim podařilo ze studny rozvést závlahové potrubí. V parku je vybudováno několik zastavení s naučnými cedulemi o přírodě. Prostory parku využívá ZŠ k tělocviku. Nachází se v něm i víceúčelové hřiště.  

V parku se nachází i kostel Nanebevzetí Panny Márie. S jeho historií nás velmi poutavě seznámil místní farář vdp. Mgr. Jozef Vlasák. Podle archeologických průzkumů pochází původní románská část kostela z roku 1240. Nejstarší dochovaná písemná zmínka z roku 1285 potvrzuje dataci vzniku kostela do první poloviny 13. století.  Zajímavostí je, že kostel byl opatřen rokokovou vestavbou, kdy klenba byla postavěna na masivních sloupech uvnitř původní stavby. Došlo tím ke snížení původních stropů. Pro mohutný oltář musela být rozšířena oválná část kostela.  Hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna a varhany nesou významné prvky rokoka. Ve středu kostela se nachází krypta, kterou mají záměr zpřístupnit.

Na konferenci byly i zástupkyně VÚC Smospránvého Nitranského kraje. Seznámily nás s dotacemi, které poskytuje kraj. Z hlediska evropských dotací je letos na podzim vyhlášen pouze jednokolový výběr strategií do LEADERU. Na Slovensku bude podpořeno cca 50 masek v rámci jednoho operačního programu. Na základě předložené Integrované rozvojové strategie budou podpořeny vybrané MAS z Programu rozvoje venkova. Výzva končí 30.11.2015.

Druhý den konference patřil návštěvě školy v Krušovciach a Topoľčanského hradu.

Datum vložení: 19. 10. 2015 15:42
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2015 15:51

Publicita